czplen
Administrace

Podporují nás ...


  MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 120.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno zateplení a finální úprava části fasády našeho domu, včetně dokončení kamenného soklu a obložky oken - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 250.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno zateplení a finální úprava severní části fasády našeho domu, včetně dokončení kamenného soklu a obložky oken - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 250.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2019 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno bezpečnostní opatření formou instalace automatického záložního zdroje. Celková hodnota této etapy byla 281.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2020 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno bezpečnostní opatření formou instalace kovaného bezpečnostního zábradlí. Celková hodnota této etapy byla 255.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2021 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno bezpečnostní opatření - zvýšení aktivní bezpečnosti budovy formou instalace bezbečnostního kování a přístupového systému. Celková hodnota této etapy byla 220.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


  SENÁT POLSKÉ REPUBLIKY 
 

V roce 2015 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím fondu  "Pomoc Polakom na Wschodzie" Senát Polské republiky částkou 315.000,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy střechy na stávající části budovy. Celková hodnota této etapy byla 3.427.133,- Kč bez DPH (cca 533.489,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 229.620,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy sociálního zařízení a šaten pro soubory - garderóby za jevištěm včetně nutné elektroinstalace - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 2.003.339,- Kč bez DPH (cca 326.245,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 241.250,- PLN. V rámci této dotace byla provedena přístavba domu a stavební úpravy - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 3.301.844,- Kč bez DPH (cca 545.750,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


  GENERÁLNÍ KONZULÁT POLSKÉ REPUBLIKY 
 

bližší informace se připravují...


 OBEC MOSTY U JABLUNKOVA 

Stavbu a rekonstrukci budovy č.p. 470 (Dům PZKO - "KASOWY") podpořila  ze svého rozpočtu Obec Mosty u Jablunkova částkou v celkové výši 3.800.000,- Kč . Finanční podpora byla poskytnutá následovně: v roce 2013 - 1.000.000,- (interiéry), v roce 2015 - 1.200.000,- (střecha) , v roce 2018 - 1.600.000,- (přístavba).  V rámci této dotace bylo provedeno zateplení a finální úprava části fasády našeho domu, přístavba a nástavba, úpravy interiérů. Zbývající část investice jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 153.000,- Kč. V rámci této dotace byla spolufinancována činnost pěveckého sboru (12.000,-), realizace Vánočního koncertu pěveckých sborů (5.000,-), Přehlídka amatérských divadelních souborů (6.000,-) a zároveň obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO (130.000,-). 

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 154.000,- Kč. V rámci této dotace byla spolufinancována činnost pěveckého sboru (12.000,-), realizace Vánočního koncertu pěveckých sborů (5.000,-), Přehlídka amatérských divadelních souborů (7.000,-) a zároveň obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO (130.000,-).

V roce 2019 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 147.200,- Kč. V rámci této dotace byla spolufinancována činnost pěveckého sboru (12.600,-), realizace Vánočního koncertu pěveckých sborů (5.600,-)  a zároveň obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO (130.000,-).

V roce 2020 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 145.000,- Kč. V rámci této dotace  obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO.

V roce 2021 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 130.000,- Kč. V rámci této dotace  obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO.

V roce 2021 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 600.000,- Kč. V rámci této dotace  obec spolufinancovala investiční náklady spojené s dokončovacími stavebními úpravami na naši budově, kdy vznikla další část expozice prezentující každodenní a sváteční život beskydských horalů.

V roce 2022 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 210.000,- Kč. V rámci této dotace  obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO.


 EVROPSKÁ UNIE - STRUKTURÁLNÍ FONDY 

Projekt "Hledání krásy v kultuře Slezských horalů – rozšiřování kulturní nabídky polsko-českého pohraničí"

 

Powiat Cieszyn a Beskydské muzeum Andrzeje Podżorského ve Wisle společně s MS PZKO v Mostech u Jablunkova realizuje projekt v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński  v rámi programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 týkající se vytvoření nové kulturní nabídky muzea. Jedná se o pokračování a zajištění udržitelnosti projektu „Živé lekce tradic ...“ (realizované v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013 zahrnující rekonstrukci „Chalupy u medvěda“ / adaptaci staré školy v Beskydském muzeu ve Wisle - investiční projekt,  na české straně realizace řady populárních vědeckých přednášek o lidových zvycích).

Předmětem projektu na polské straně je: výstavba ukázkové valchy spolu se zastřešením a úpravou pozemku v Enklávě dřevěného stavebnictví u Beskydského muzea ve Wisle. Kromě toho budou vytvořeny informační tabule, vznikne informační brožura a uskuteční se kulturní akce; na české straně jsou v budově PZKO Mosty plánovány adaptační / dokončovací práce na vytvoření nových výstavních prostor, ve kterých bude umístěna výstava vztahující se k dědictví Slezských horalů. Zároveň proběhne kulturní akce.

Termín realizace projektu: 1.04.2018 – 30.09.2019

Odhadovaná celková hodnota části MS PZKO v Mostech u Jablunkova - 35 000,00 EUR

Spolufinancování EU 85% - 29 750,00 EUR

Vlastní zdroje 15% - 5 250,00 EUR

Projekt je spolufinancován z prostředků evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) programu Interreg V-A Česko-Polsko v rámci mikroprojektů fondu Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

 

V roce 2019 jsme realizovali projekt s názvem  "Hledání krásy v kultuře slezských horalů – rozšíření kulturní nabídky polsko -českého pohraničí“  - stavební a dokončovací práce v expozičních místnostech a zhotovení expozičních tabulí (60ks formát A2 a 20ks formát A3) umu místních horalů - architektura, zdobení ve dřevě a malované truhly. Projekt byl spolufinancován z prostředků evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2014 – 2020 částkou 29.750,- EUR. Celková hodnota prací byla 923.875,- Kč bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


 FOND POMOCI POLÁKŮM NA VÝCHODĚ 

V roce 2015 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím fondu  "Pomoc Polakom na Wschodzie" Senát Polské republiky částkou 315.000,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy střechy na stávající části budovy. Celková hodnota této etapy byla 3.427.133,- Kč bez DPH (cca 533.489,- PLN) .

Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů. V roce 2017 jsme ze stejných zdrojů obdrželi dotací ve výši 8.000,- PLN na pořízení mýčky a v roce 2019 40.000,- PLN na práce spojené s protipožárními opatřeními.

W roce 2021 jsme vybavili pokoje postelemi hotelového typu - 8 kompletů. Vybaven bylo spolufinancováno prostřednictvím fondu  "Pomoc Polakom na Wschodzie" z prostředků Polské republiky částkou 16.000,- PLN v rámci podpory udržitelnost provozu naší organizace. Celková hodnota této etapy byla 104.000,- Kč bez DPH (cca 18.699,- PLN) .Objem podpory byl 16.000,- PLN, Zbývající částku 15.212,- KCZ bez DPH (2.699,- PLN)  jsme uhradili z vlastních prostředků.


 FOND "ROZWÓJ ZAOLZIA" 

bližší informace se připravují...


 STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA 

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 229.620,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy sociálního zařízení a šaten pro soubory - garderóby za jevištěm včetně nutné elektroinstalace - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 2.003.339,- Kč bez DPH (cca 326.245,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 241.250,- PLN. V rámci této dotace byla provedena přístavba domu a stavební úpravy - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 3.301.844,- Kč bez DPH (cca 545.750,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


 NADAČNÍ FOND AVAST  

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil "Nadační fond AVAST" částkou 50.000,- Kč. V rámci této dotace byly provedeny stavební a dokončovací práce na přistavěné k objektu PZKO - části určené pro expozice spojené s tradiční technologií dřevěného stavitelství a zdobení v architektuře, interiérech a zdobením krojů. - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 822.375,- Kč bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND 
            

V roce 2022 nás ze svého rozpočtu podpořil Státní zemědělský intervenční fond na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. 

Název projektu: Zvýšení aktivní bezpečnosti kulturního domu (Projekt je spolufinancován Evropskou unií)

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Jablunkovsko

Registrační číslo žádosti: 21/007/19210/780/152/001418

Místo realizace projektu: KD v Mostech u Jablunkova, č.p. 470

Celkové náklady na realizaci projektu: 201.030,- Kč  bez  DPH

Celková výše přiznané dotace: 156.000,- Kč (z toho příspěvek společenství (EU) 98.840,- Kč, příspěvek z národních zdrojů 56.160,- Kč)

Vlastní prostředky: 45.030,- Kč

Cílem projektu bylo zvýšení aktivní bezpečnosti objektu - kulturního domu "Kasowy" v Mostech u Jablunkova. V době před realizací projektu chyběl v budově aktivní přístupový a zabezpečovací systém. V objektu byl proto instalován zabezpečovací systém, jehož součástí je zónové zabezpečení budovy pomocí bezdrátových PIR čidel a kamerového systému s cloudovým záznamem. Dále byl instalován zónový přístupový systém s možností omezení přístupu a se záznamem příchodu a odchodu do budovy.
Před únikem vody byl objekt zabezpečen pomocí záplavových detektorů vody s automatickým uzavřením hlavního uzávěru vody. Zabezpečení před požárem pomocí bezdrátových kouřových senzorů. Před únikem plynu je objekt zabezpečen pomocí bezdrátového detektoru plynu CO. Technická zařízení budovy jsou opatřeny bezdrátovými termostaty, díky kterým lze regulovat topení a které při jakékoliv závadě ihned informuji správce systému. 
Celý zabezpečovací systém funguje přes cloudový systém a přes SMS zprávy. Systém taky umožňuje napojení na PCO. Dodávka obsahovala HW, SW včetně příslušenství a montáže. V rámci projektu byla uspořádaná aktivita - přednáška s tématikou ochrany vodních zdrojů v souvislosti se suchem.