Návštěvnost   
Celkem 4705
Den 8
Online 1
Administrace

Podporují nás ...


  MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 120.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno zateplení a finální úprava části fasády našeho domu, včetně dokončení kamenného soklu a obložky oken - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 250.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno zateplení a finální úprava severní části fasády našeho domu, včetně dokončení kamenného soklu a obložky oken - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 250.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2019 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno bezpečnostní opatření formou instalace automatického záložního zdroje. Celková hodnota této etapy byla 281.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2020 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno bezpečnostní opatření formou instalace kovaného bezpečnostního zábradlí. Celková hodnota této etapy byla 255.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2021 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno bezpečnostní opatření - zvýšení aktivní bezpečnosti budovy formou instalace bezbečnostního kování a přístupového systému. Celková hodnota této etapy byla 220.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


  SENÁT POLSKÉ REPUBLIKY 
 

V roce 2015 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím fondu  "Pomoc Polakom na Wschodzie" Senát Polské republiky částkou 315.000,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy střechy na stávající části budovy. Celková hodnota této etapy byla 3.427.133,- Kč bez DPH (cca 533.489,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 229.620,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy sociálního zařízení a šaten pro soubory - garderóby za jevištěm včetně nutné elektroinstalace - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 2.003.339,- Kč bez DPH (cca 326.245,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 241.250,- PLN. V rámci této dotace byla provedena přístavba domu a stavební úpravy - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 3.301.844,- Kč bez DPH (cca 545.750,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


  GENERÁLNÍ KONZULÁT POLSKÉ REPUBLIKY 
 

bližší informace se připravují...


 OBEC MOSTY U JABLUNKOVA 

Stavbu a rekonstrukci budovy č.p. 470 (Dům PZKO - "KASOWY") podpořila  ze svého rozpočtu Obec Mosty u Jablunkova částkou v celkové výši 3.800.000,- Kč . Finanční podpora byla poskytnutá následovně: v roce 2013 - 1.000.000,- (interiéry), v roce 2015 - 1.200.000,- (střecha) , v roce 2018 - 1.600.000,- (přístavba).  V rámci této dotace bylo provedeno zateplení a finální úprava části fasády našeho domu, přístavba a nástavba, úpravy interiérů. Zbývající část investice jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 153.000,- Kč. V rámci této dotace byla spolufinancována činnost pěveckého sboru (12.000,-), realizace Vánočního koncertu pěveckých sborů (5.000,-), Přehlídka amatérských divadelních souborů (6.000,-) a zároveň obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO (130.000,-). 

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 154.000,- Kč. V rámci této dotace byla spolufinancována činnost pěveckého sboru (12.000,-), realizace Vánočního koncertu pěveckých sborů (5.000,-), Přehlídka amatérských divadelních souborů (7.000,-) a zároveň obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO (130.000,-).

V roce 2019 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 147.200,- Kč. V rámci této dotace byla spolufinancována činnost pěveckého sboru (12.600,-), realizace Vánočního koncertu pěveckých sborů (5.600,-)  a zároveň obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO (130.000,-).

V roce 2020 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 145.000,- Kč. V rámci této dotace  obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO.

V roce 2021 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 130.000,- Kč. V rámci této dotace  obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO.

V roce 2021 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 600.000,- Kč. V rámci této dotace  obec spolufinancovala invwatiční náklady spojené s dokončovacími stavebními úpravami na naši budově, kdy vznikla další část expozice prezentující každodenní a sváteční život beskydských horalů.


 EVROPSKÁ UNIE - STRUKTURÁLNÍ FONDY 

Projekt "Hledání krásy v kultuře Slezských horalů – rozšiřování kulturní nabídky polsko-českého pohraničí"

 

Powiat Cieszyn a Beskydské muzeum Andrzeje Podżorského ve Wisle společně s MS PZKO v Mostech u Jablunkova realizuje projekt v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński  v rámi programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 týkající se vytvoření nové kulturní nabídky muzea. Jedná se o pokračování a zajištění udržitelnosti projektu „Živé lekce tradic ...“ (realizované v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013 zahrnující rekonstrukci „Chalupy u medvěda“ / adaptaci staré školy v Beskydském muzeu ve Wisle - investiční projekt,  na české straně realizace řady populárních vědeckých přednášek o lidových zvycích).

Předmětem projektu na polské straně je: výstavba ukázkové valchy spolu se zastřešením a úpravou pozemku v Enklávě dřevěného stavebnictví u Beskydského muzea ve Wisle. Kromě toho budou vytvořeny informační tabule, vznikne informační brožura a uskuteční se kulturní akce; na české straně jsou v budově PZKO Mosty plánovány adaptační / dokončovací práce na vytvoření nových výstavních prostor, ve kterých bude umístěna výstava vztahující se k dědictví Slezských horalů. Zároveň proběhne kulturní akce.

Termín realizace projektu: 1.04.2018 – 30.09.2019

Odhadovaná celková hodnota části MS PZKO v Mostech u Jablunkova - 35 000,00 EUR

Spolufinancování EU 85% - 29 750,00 EUR

Vlastní zdroje 15% - 5 250,00 EUR

Projekt je spolufinancován z prostředků evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) programu Interreg V-A Česko-Polsko v rámci mikroprojektů fondu Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

 

 

 

V roce 2019 jsme realizovali projekt s názvem  "Hledání krásy v kultuře slezských horalů – rozšíření kulturní nabídky polsko -českého pohraničí“  - stavební a dokončovací práce v expozičních místnostech a zhotovení expozičních tabulí (60ks formát A2 a 20ks formát A3) umu místních horalů - architektura, zdobení ve dřevě a malované truhly. Projekt byl spolufinancován z prostředků evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2014 – 2020 částkou 29.750,- EUR. Celková hodnota prací byla 923.875,- Kč bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


 FOND POMOCI POLÁKŮM NA VÝCHODĚ 

V roce 2015 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím fondu  "Pomoc Polakom na Wschodzie" Senát Polské republiky částkou 315.000,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy střechy na stávající části budovy. Celková hodnota této etapy byla 3.427.133,- Kč bez DPH (cca 533.489,- PLN) .

Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů. V roce 2017 jsme ze stejných zdrojů obdrželi dotací ve výši 8.000,- PLN na pořízení mýčky a v roce 2019 40.000,- PLN na práce spojené s protipožárními opatřeními.

W roce 2021 jsme vybavili pokoje postelemi hotelového typu - 8 kompletů. Vybaven bylo spolufinancováno prostřednictvím fondu  "Pomoc Polakom na Wschodzie" z prostředků Polské republiky částkou 16.000,- PLN v rámci podpory udržitelnost provozu naší organizace. Celková hodnota této etapy byla 104.000,- Kč bez DPH (cca 18.699,- PLN) .Objem podpory byl 16.000,- PLN, Zbývající částku 15.212,- KCZ bez DPH (2.699,- PLN)  jsme uhradili z vlastních prostředků.


 FOND "ROZWÓJ ZAOLZIA" 

bližší informace se připravují...


 STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA 

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 229.620,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy sociálního zařízení a šaten pro soubory - garderóby za jevištěm včetně nutné elektroinstalace - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 2.003.339,- Kč bez DPH (cca 326.245,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 241.250,- PLN. V rámci této dotace byla provedena přístavba domu a stavební úpravy - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 3.301.844,- Kč bez DPH (cca 545.750,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


 NADAČNÍ FOND AVAST  

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil "Nadační fond AVAST" částkou 50.000,- Kč. V rámci této dotace byly provedeny stavební a dokončovací práce na přistavěné k objektu PZKO - části určené pro expozice spojené s tradiční technologií dřevěného stavitelství a zdobení v architektuře, interiérech a zdobením krojů. - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 822.375,- Kč bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.